Event ALPHA TEST Cho AE Đây

Ngày đăng: 23/03/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


Event ALPHA TEST Cho AE Đây
 
Đua Top ALPHA TEST
Bắt Đầu Từ 13h 24-3 Đến 21h 25-3
Phần Thưởng Sẽ Trao Khi Open
  • Top1 : 100.000 Wcoin
  • Top2 : 75.000 Wcoin
  • Top3 : 50.000 Wcoin
Event Truyền Nhân Goblin
Bắt Đầu Từ 13h 24-3 Đến 21h 25-3
Cường Hóa Đủ 1 Set Quần Áo 5 Món Cùng 1 Chủng Tộc
Set Đồ MG, RF Phải Thêm 1 Vũ Khí
Phần Thưởng :
  • Người Đầu Tiên : 100.000 Wcoin
  • Những Bạn Tiếp Theo 50.000Wcoin(Không Giới Hạn Phần Thưởng)
  • Khi Hoàn Thành AE IB Page Để AD Check Nhé
Chúc AE Trải Nghiệm Game Vui Vẻ