Download Game

Ngày đăng: 08/08/2019


Quý anh hùng vui lòng DOWNLOAD GAME BẢN CHÍNH THỨC tại một trong các Link sau:

 

TẢI BẢN FULL ÂM THANH
STT Dung Lượng Host Server Download
1 600 MB TRỰC TIẾP https://mega.nz/file/eF0wjbCJ#s7Ka3AtAAKaLv3SFc7fJDccm1k6sralVtTQJ69nTUdM
2 600 MB GOOGLE https://drive.google.com/file/d/1ja3-09i3ojHf3Fb3h5QNWMfj2Qb2VoRX/view?usp=sharing

 

TẢI BẢN KHÔNG ÂM THANH
STT Dung Lượng Host Server Download
1 400 MB TRỰC TIẾP https://mega.nz/file/eF0wjbCJ#s7Ka3AtAAKaLv3SFc7fJDccm1k6sralVtTQJ69nTUdM
2 400 MB GOOGLE https://mega.nz/file/eF0wjbCJ#s7Ka3AtAAKaLv3SFc7fJDccm1k6sralVtTQJ69nTUdM

 

TẢI PATCH ÂM THANH
Bản Patch Âm thanh – Giải nén trong mục cài đặt MU
STT Dung Lượng Host Server Download
1 200 MB TRỰC TIẾP

 

Trân trọng,

BQT MUOnline.